Kopnena vojska KOV

Kopnena vojska je vid oružanih snaga koji sačinjavaju jedinice specijalizovane za borbeno i drugo delovanje na kopnu. Kopnena vojska se deli na rodove: pešadije, artiljerije, inženjeringa, logistike…

Vazduhoplovstvo

Protivvazdušna odbrana je u sastavu vojske, sa zadatkom da štiti vazdušni prostor svoje zone odgovornosti, kao i da pruža podršku svojim kopnenim i ukupnim oružanim snagama, sačinjavaju je: lovačka avijacija, sistemi protivvazdušne odbrane…

Municija

Skupni naziv za sve vrste municije je municija. Municija je naziv za grupu projektila. U zavisnosti od načina upotrebe i sistema u kojima se koristi, municija se deli na : Pešadijsku, artiljerijsku, raketnu… U ovu podelu treba uključiti komponente sistema: barute, upaljače, eksplozive…

Inženjering

Inženjerija izvršava zadatke tehničkog i borbenog karaktera. Izvodi radove na suvozemnim komunikacijama i logorskim građevinama, pronalazi i eksploatiše vodu, ruši razne objekte, postavlja i savlađuje razne vrste minsko-eksplozivnih prepreka, vodene i fortifikacijske prepreke i objekte, raspolaže inženjerijskim mašinama i drugim inženjerijskim sredstvima.

Obrazovanje i obuka

Uvođenje složenih tehničko-tehnoloških sistema u savremeno naoružanje dovelo je do potrebe za stalnim usavršavanjem vojnih profesionalaca. U centrima za obuku u kojima se vrši opšte i stručno osposobljavanje pripadnika Vojske Srbije mogu se odvijati i obuke pripadnika stranih oružanih formacija.

Remont

Generalne popravke i prepravke sredstava naoružanja i vojne opreme je jedan od bitnih preduslova za funkcionisanje tih sredstava i produžavanje njihove upotrebe. Uspešno obavljanje ove funkcije uslovljeno je savremeno opremljenim kapacitetima, postojanjem specijalizovanih kadrova i primenom novih tehnologija na svim nivoima održavanja, od tehničkog pregleda do generalnog remonta.