Додатне слике

Додатне слике

Tроножац за подешавање лаког наоружања

Троножац за подешавање лаког наоружања „TPLN“  је намењен да се на њему постави оружје приликом подешавања-ректификације нишанских справа, оптоелектронских и других утеђаја који су постављени на оружје и служе за нишањење. Такође се може користити за показивање правилног нишањења, обуку у нишањењу и проверу обучености у нишањењу на различите циљеве и са различитим врстама нишана, са којима може бити опремљено лако оружје.