Додатне слике

Додатне слике

Прслук борбени балистички Војник будућности -10 специјал “ПББ ВБ-10 С”

Конструкцијско решење прслука борбеног балистичког “ПББ ВБ-10С” обезбеђује смањење масе, повећање слободе покрета војника, смањује могућност прегревања тела уз могућност модуларног коришћења носача (футрола) ресурса у зависности од мисије коју има војник.

 Оптимизација величине заштитне површине прслука борбеног балистичког посебно је значајан параметар јер утиче на покретљивост војника и заузимање природног положаја тела како у борбеној ситуацији приликом заузимања различитих ставова и заклона за гађање, коришћења моторних возила, извршавања различитих задатака у урбаној средини тако и за дуготрајно маршевање и извршавање специјалних задатака.

 Прслук пружа заштиту нивоа III+ или IV у зависности од захтева корисника. Опремљен је посебним механизмом за брзо ослобађање од истог у ситуацијама када је то неопходно (брзо напуштање возила, у случају рањавања, тоњење у воду и сл.). војник се ослобађа прслука једним потезом сајле, при чему се прслук аутоматски раставља на две целине и спада са војника. Основни начин закопчавања и отварања прслука је помоћу чичак трака, док се брзо ослобађање примењује само у критичним ситуацијама.

 Прслук борбени балистички “ПББ ВБ-10С” намењен је за оптимално распоређивање на телу, преношење и борбену употребу свих делова наоружања, војне опреме и борбених ресурса који по материјалној формацији припадају војнику-старешини специјалцу. Такође, намењен је за заштиту виталних делова тела од парчадног дејства граната и бомби и обичних зрна испаљених из пиштоља и револвера закључно са калибром 9 мм и .44 Магнум.

 Заштитне балистичке плоче пружају заштиту од обичних зрна испаљених из аутомата, аутоматских пушака, карабина и снајперских пушака (по стандарду НИЈ СТД 01.01.04) и од зрна 5,56 мм НАТО СС 109 на местима која су покривена тим плочама.

У зависности од захтева корисника могу се уградити балистичке заштитне плоче и већег нивоа заштите као и додатне плоче за заштиту бокова.

На плашту балистичког прслука су ушивене симетрично распоређене гуртне на целој површини предњице, леђа и бочних штитника, које омогућавају модуларно распоређивање и фиксирање мобилних футрола за смештај опреме и ресурса које носи војник. Поједностављењем система затварања прслука, обезбеђено је брзо облачења и једноставно скидање прслука са свим ресурсима.