Орао J-22

ОРАО – авион високих перформански, је конструисан у складу са савременим оперативним захтевима, и намењен је за дејство против земаљских циљева и блиску ваздушну подршку (једносед) као и за напредну обуку (двосед). ОРАО је произведен уз употребу софистицираних технологија. То је потпуно метални моноплане, висококрилац, са стајним трапом типа трицикал који се увлачи, и могућост полетања и слетања са припремљених травнатих површина.

 Крила:

Висококрилац моноплан са негативним углом диједра од 3°30’ и са нападном ивицом са позитивном стрелом од 43°. Опремљен је са управљивим закрилцама на нападној ивици, закрилцима са прорезом на излазној ивици и крилцима са хидрауличким покртачем.

Труп:

Са полуљускастом структуром са двоструком ваздушним кочницама и одвојивим подтрупном оплатом која омогућава приступ систему и контролима лета. Задњи део трупа је одвојив ради мотаже и демонтаже мотора.

Реп:

 Позитивна стрела на свим површинама. Крмило и покретни хоризонтални репне површине се покрећу уз помоћ хидрауличних серво уређаја.

Спецификације

Спољне димензије

 • Распон крила                           9.62 m
 • Дужина, укупна                       15.361 m
 • Дужина трупа                          14.430 m
 • Висина, укупна                         4.64 m
 • Виткост крила                          3.33
 • Траг точкова                            2.50 m
 • Основа стајног трапа             5.88 m

 Површина

 • Крило                                           26 m2
 • Вертикални стабилизатор      4.43 m2
 • Хоризонтални стабилизатор  8.20 m2              

Тежина и оптрећење

 • Празан опрмељен                                    6040 kg
 • Унутрашње гориво                                   2450 kg
 • Нормална полетна тежина                   8740 kg
 • Спољни терет                                            2800 kg
 • Максимална полента тежина                11520 kg
 • Специфично оптерећење крила           336 g/m2
 • Максимални специфицчни потисак    0.572 daN/kg

Перформансе

 • Макс. Брзина на нивоу мора              1276 km/h
 • Мин. брзина                                             274 km/h
 • Макс. Брзина пењања                          86 m/s