Додатне слике

Додатне слике

M5 - Специјална гумена заштитна чизма

Специјална гумена заштитна чизма дизајнирана тако да пружа вишекратну заштиту ноге од RHB контаминације, термалног импулса нуклеарне експлозије и од капи горуће напалм смеше;
• израђена од сировина и материјала чији је висок захтев за квалитетом дефинисан техничко-технолошким спецификацијама у складу са Европским и другим стандардима;
• гумени делови су на бази природног и синтетичког каучука.