Додатне слике

Додатне слике

М06 60мм лаки минобацач великог домета

М06 60мм  је лаки минобацач великог домета који поседује високу борбену свестраност и тактичку флексибилност на основу сл. карактеристика:
  • висока ватрена моћ, 
  • лака преносивост, 
  • кратко време преласка из маршевског у борбени положај
  • висока прецизност.

   Минобацач може да користи све врсте стандардне 60 мм муниције прављене за маx. радни притисак од 650 бар-а

   Дизајн подлоге омогућава испаљивање са свих врста терена, укључујући бетон, повећавајући његову борбену свестраност. Такође дизајн обезбеђује плитко укопавање у меку земљу и лако премештање након паљбе.

    Стандардну посаду оруђа чине 3 војника: командир,нишандзија и пунилац.Нишандзија и пунилац носе минобацач и борбено пуњење од 6 мина у ранцима, тако што нишандзија носи двоножац и 6 мина а пунилац склоп цеви и подлогу.Командир носи нишан,СУВ и БМС са радиом.Број чланова посаде зависи и од тактичке ситуације и услова на терену,тј.од организације допремања муниције.