Додатне слике

Додатне слике

Артиљеријски електронски гониометар AEG

Артиљеријски електронски гониометар (AEG) је намењен за:

 • обезбеђивање података о земаљским циљевима у дневним условима, на удаљеностима дефинисаним дометом ласерског даљиномера RDL М93 који је саставни део AEG;
 • обезбеђивање податка о земаљским циљевима у ноћним условима, на удаљеностима дефинисаним дометом термовизијске камере која може бити уграђена као опција;
 • одређивање сопствених координата и координата осматраних циљева;
 • праћење (осматрање) ситуације на бојишту – осматрање циљева, репера и познатих објеката и пада погодатка сопствене артиљерије;
 • топографско-геодетска мерења.
Основне карактеристике АEG
 • Мерење углова у хоризонталној и вертикалној равни (систем 1/6000, опционо 1/6400);
 • Видно поље осматрања ласерског даљиномера 0° до 360°
 • Ноћно осматрање у оквиру ограничења која дозвољава осматрачка термовизијска камера
 • Угаоне вредности азимута и елевације идентичне дневним условима;
 • Мерење одступања поготка сопствене артиљерије ради извршења коректуре ватре;
 • Аутоматску припрему поруке за слање података рачуначком одељењу;
 • Спрегнутост кончаница термовизијске камере и ласерског даљиномера;
 • Термовизијска камера је независтан модул од ласерског даљиномера;
 • AEG има интерфејс прикључак за PDA или лаптоп.

Апликативни софтвер за артиљеријски електронски гониометер омогућује:

 • Иницијалилзацију хардвера и релевантних вредности параметара софтвера у микроконтролеру блока електронике;
 • генерисање форми за унос података у блок електронике;
 • приказ података о позицији и оријентацији осматрачнице;
 • приказ топографских подата о реперима, циљевима, познатим тачкама у виду поларних и апсолутних координата;
 • Прорачунавање и приказ података неопходних за корекцију ватре и пренос ватре на друге циљеве;
 • Аутоматски пренос података до рачуначког одељења артиљеријске јединице путем комуникационе опреме повезане преко USB порта;
 • Пренос података путем TCP/IP протокола;
 • Уношење сопствене позиције у случају отказа GPS пријемика;
 • Ручно уношење даљине циља у случају отказа ласерског даљиномера;
 • Калибрација дигиталног електромагнетног комапса у осам тачака;
 • Корекција података са електромагнетног компаса прорачуном "правоуглог севера" на основу две познате тачке. Таква корекција се користи за систематску коректуру измереног азимута електромагнетног компаса у његовом радном режиму;
 • Подешавање променљивих параметара потребних за рад опреме.

Ласерски даљиномер је спољни модул који се лако механички поставља путем споја типа "ластин реп" и електрично повезује са AEG-ом преко интерфејса RS232