Војислав Јанковић

Име и презиме:                      Војислав Јанковић

Држављанство:                      Република Србија

Датум и место рођења:          08.01.1961., Београд

Образовање:

  • 1979-1983.                     Шумарски факултет, Универзитет у Београду;

Радно искуство:

  • 01.12.1984. - 09.11.2000.         Послови шумарског инжењера, руководећи послови, ЈП Србијашуме, Београд и правни претходници;
  • 09.11.2000. - 10.04.2004.         В.Д. генерални директор, Генерални директор, ЈП Србијашуме, Београд;
  • 11.04.2004. - 30.11.2007.          Извршни директор, ЈП Србијашуме, Београд;
  • 01.12.2007. - 30.04.2009.         Послови шумарског инжењера, ЈП Србијашуме, Београд;
  • 01.05.2009. - 30.04.2013.         Извршни директор за Србију, А1 д.д. Љубљана;
  • Од 01.05.2013.                        Саветник генералног директора, ЈП Србијашуме, Београд.

Страни језик:                        енглески језик