Горан Бојовић

Име и презиме:                    Горан Бојовић

E-mail:                                    goran.bojovic@nbs.rs

Држављанство:                   Република Србија

Датум и место рођења:      31.05.1963., Јагодина

Образовање:                        Дипломирани економиста;

Радно искуство:

    • Од 1989. године и даље у Народној банци Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.