Бранислав Простран

Име и презиме:                    Бранислав Простран

Телефон:                               011/ 2224-444

E-mail:                                    fdsp@eunet.rs

Држављанство:                   Република Србија

Датум и место рођења:      19.08.1976., Задар, Република Хрватска

Образовање:

  • 2008. - Факултет за менаџмент, Нови Сад - дипломирани менаџер;
  • 2011. - Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд - мастер економиста;

Радно искуство:

  • Од 01.05.2007. до 23.07.2009. обављао послове у привредном друштву "Правда прес" д.о.о., Београд;
  • Од 23.07.2009. до 04.07.2013. обављао функцију председника Градске Општине Земун;
  • Од 05.07.2013. године обавља послове заменика директора Јавног предузећа "Југоимпорт-СДПР".