Александар Перић

Име и презиме:                    Александар Перић

E-mail:                                  aleksandar.peric@pks.rs

Држављанство:                   Република Србија

Образовање:

1984 – Дипломирао на Београдском Универзитету, Технолошко-металуршки факултет, одсек за хемијско инжењерство – група за заштиту животне средине;
1989 – Магистрирао на Београдском Универзитету, Технолошко-металуршки факултет, одсек за хемијско инжењерство – група за заштиту животне средине;
1994 – Докторирао на Београдском Универзитету, Технолошко-металуршки факултет.

Специјализације:

1983. – „Titan" Cement Company, Солун, Грчка (поступци у детекцији и пречишћавању индустријских полутаната);
1989. – IAEA technical corse, KfK, Немачка (управљање отпадним материјалима из примене радиоизотопа у медицини и индустрији);
1990-1991. – IAEA Felowship, CEN Saclay, Француска (Имобилизационе технике радиоактивних материјала и лизиметријска испитивања у миграцији радионуклида);
1991. – British Council Fellowship, Imperial College, Лондон, Енглеска (методе детекција и пречишћавања алфа емитера из водених раствора);
2004. – „SGS" Женева, Швајцарска (Lead Auditor Trainig Course; Certified Auditor on QMS ISO 9001:2000).

Радно искуство:

1986-2004. - Институт за нуклеарне науке „Винча", Београд, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине", на месту Научног сарадника;
2004. -  „SGS" Београд, SSC, консултант и оцењивач QMS;
2004-2005. -  „Lex&Lobby", Београд, заменик директора, консултант;
Од 2005. -  Привредна комора Србије, Саветник председника Привредне коморе Србије.