Активности 26.08.2014.

Развој и организација производње сложених борбених система

Увођењем пословне мисије „Систем интегратора“- развоја и производње сложених борбених система, у пословну стратегију Југоимпорт-СДПР Ј.П. , обогаћена је понуда нашег предузећа  и проширена његова делатност. Ова мисија је усвојена са намером да се супституише производња капиталних борбених система, за коју су наменски капацитети  и изгубљени у процесу распада СФРЈ, за потребе система одбране РС и извоз.

Мисија је конципирана по угледу на водеће светске произвођаче сложених система НВО, који функционишу по принципу ’’Систем интегратора’’. Верификована је:

• Усвајањем планова и програма пословања у последњих 5 година од стране органа управљања предузећа (у којима учествују представници МО и других органа владе РС)

• Усвајањем стратегије улагања Југоимпорт-СДПР Ј.П. у развој производних капацитета из области технологија које захтевају системи НВО, а за који су потписани уговори са страним и домаћим купцима и/или из усвојеног програма развоја.

• Добијањем  сертификата ИСО 9000 : 2001 за пројектовање и развој наоружања и војне опреме 2005. године

• На основу Решења Министарства одбране РС пов.бр.2637-9 од 11.12.2007. године по коме Југоимпорт-СДПР Ј.П. има дозволу за производњу наоружања и војне опреме

Чиниоци који су диктирали  глобалну трансформацију војноиндустријских комплекса и приступа организацији развоја,  производње и продаје НВО на светском тржишту су:

• Промена у глобалном војно-политичком окружењу, промена типичне претње и начин извођења ратних дејстава и генерално смањење војних буџета

• Оријентација на извоз као неминовност уз сагледавање захтева тржишта који подразумевају економичност, брзину реакције и флексибилност

• Спајања компанија и стварање мега компанија - “систем интегратора” произвођача НВО за све видове  оружаних снага

• Гашење редудантних функција и дуплираних погона.

Поступци при избору и реализацији развојних пројеката:

• Истраживање тржишта, праћење светских трендова развоја, производње и пролиферације сложених борбених система на основу праћења стручних  публикација, међународних изложби НВО.

• Праћење трендова опремања и потреба купаца на основу доступних публикација и других извора, посредством директне комуникације са представницима купаца, на чијем тржишту је Југоимпорт-СДПР Ј.П. присутан, чиме се у почетној фази разговора о потенцијалном послу могу дефинисати, тј. кориговати и прилагодити основним тактичко-техничким  захтевима клијената.

• Анализа тржишног потенцијала новог борбеног система. Анализа могућности домаће индустрије (уз подршку доступних страних технолошких партнера) и одговарајућих ресурса - људских, материјалних, временских и технолошких, за реализацију пројекта. Атрактивност производа за потребе Војске Србије

• Финансирање из сопствених извора почетне фазе развоја, до нивоа технолошког демонстратора или прототипа, после чега следи, у зависности од реакције тржишта, односно конкретног купца, финансирање наставка развоја до улажења у производњу (или закључно са уласком у серијску производњу) из сопствених средстава, или из средстава купца обезбеђених уговором потписаним по презентовању прототипа

Остварени резултати и актуелни план развоја сложених борбених система у  Југоимпорт-СДПР Ј.П.

У периоду од 2002. године до данас отворено више од сто развојних задатака, од чега је у серијску производњу уведено више од половине средстава, док је остатак у различитим фазама развоја.

Ресурси за реализацију прозводне   стратегије Југоимпорт-СДПР Ј.П.

Интерни производни  ресурси Југоимпорт-СДПР Ј.П.

• Сектор за производњу са значајним искуством и референцама у руковођењу великим предузећима и пословним системима

• Сопствени производни погони, а пре свега предузеће Борбени Сложени Системи - БСС у Великој Плани 

• Финансијски и менаџерски потенцијал за реализацију пројеката производње

 • Екстерни производни ресурси  – ресурси наших технолошких партнера

•  Предузећа одбрамбене индустрије и друге производне организације из РС

• Страни технолошки партнери ангажовани у пројектима  заједничке производње  или као испоручиоци високо софистицираних подсистема и компоненти

Производња по моделу   „Систем Интегратора“

• Освајање серијске производње (организација и финансирање)

• Производни менаџмент (уговарање и организација производње компонената)

• Финална монтажа

• Испитивање

• Предаја производа кориснику

• Подршка током увођења у употребу и експлоатацији

Основни принципи организовања     производње

• Кроз конкретне пројекте и уговоре, разне облике заједничког финансирања  и улагања у нове технолошке линије, максимално ојачати и технолошки унапредити перспективни део националне индустријске базе који има потенцијал да се укључи у производњу сложених борбених система, посебно у областима машинске, електронске и оптоелектронске индустрије. Примери: Пројекти производње система НОРА – ангажовано преко 30, и Ласта 95 - више од 15 предузећа

• Производна оријентација на технолошки мање спектакуларне пројекте, које карактерише релативно брзо освајање производње, те и комерцијална реализација и  повраћај средстава за произвођача

• Максимално могуће искоришћавање цивилних (ЦОТС) компоненти и технологија, тј. преоријентација са специјализоване на ширу технолошку базу

• Упошљавање већег броја малих и средњих предузећа, које карактерише производна ефикасност и флексибилност (брзо освајање производње одређених компонената на основу расположивих технологија) и њихова интеграција у систем квалитета

Систем стандардизације квалитета коопераната у производњи за потребе ЈИ-СДПР Ј.П.

Предузећа одбрамбене индустрије Србије поседују одговарајуће сертификате (Војна контрола квалитета)

У случајевима када испоручиоци не поседују одговарајуће сертификате пре потписивања уговора морају их прибавити. За процес сертификације Југоимпорт-СДПР Ј.П. ангажује сопствени кадар или стручне специјализоване институције.

Процес сертификације обухвата:

• Пробну израду

• Преквалификациону анализу

• Освајање производње

• Серијску израду

Досадашњи реализовани производни  програм

• НОРА Б-52 К0 и КЕ

• Батеријски сетови СУВ (артиљеријски електронски гониометар, балистички рачунар, дисплеј командира, систем за ректификацију оруђа, комуникациона опрема-у преносној и конфигурацији за возило )

•  Артиљеријска логистичка возила са системима за механизовано пуњење

• Модернизација хаубица М56 105 мм и испорука модернизационих сетова и модернизација  хаубица М101 105 мм

• Минобацачи 120 мм М 74

• Производња личне заштитне опреме -балистичких плоча и прслука

• Производња авиона Ласта-95 - заједнички подухват УТВА и Југоимпорт-СДПР Ј.П.

• Производња бродског топа 20 мм са интегрисаним системом за управљање ватром

• Организација производње модернизационог сета за  хеликоптере (нападно-навигацијски систем, бочни митраљез са СУВ, вођено и невођено наоружање на бочним носачима-контејнери са митраљезима и топовима, лансери невођених ракета и систем ПОВР средњег домета)

• Оклопно извиђачка и командна возила БОВ М10/11

Сложени борбени системи

Друштво Белом је основано 20.11.1995. године под именом БЕЛОМ што представља скраћеницу од Београдска Ловачка Муниција.

Основну  делатност Борбених Сложених Система д.о.о. чини производња борбених сложених система и ловачке и спортске сачмарске муниције. Током скоро 20 година постојања, БЕЛОМ д.о.о. (сада БОРБЕНИ СЛОЖЕНИ СИСТЕМИ д.о.о.) је, бавећи се производњом и прометом ловачке и спортске сачмарске муниције успео да стекне имиџ доброг квалитета и да се равноправно бори са најпознатијим светским произвођачима те врсте муниције као што су БАСКИЈЕРИ, РЦ, ФИОЧИ и други.

Са друге стране за годину дана свог постојања друштво Борбени Сложени Системи је у свом производном погону Морава у Великој Плани успело да произведе самоходну хаубицу НОРА 155мм и прототип борбеног возила ЛАЗАР 2. Поред производње БСС се бавио и спољнотрговинским прометом наоружања и војне опреме.

Органи Борбених Сложених система  д.о.о. су: скупштина и директор.

Скупштину друшва чини члан Друштва односно Оснивач.

Пословодство друштва Борбени Сложени Системи чине:

Директор

Заменик директора

Директори производних јединица

-           Директор  Производне  Јединице Морава у Великој Плани,

-           Директор Производне Јединице Белом у Никинцима

 

Друштво се у обављању делатности финансира из сопствених извора средстава.

Производна Јединица МОРАВА, у овом тренутку остварује приходе углавном вршећи услуге производње делова и монтаже самоходних хаубица НОРА 155мм за потребе матичне куће тј. ЈУГОИМПОРТ-СДПР. По завршетку инвестиционог циклуса и потпуног опремања производних погона савременим машинама Борбени сложени системи ће се упустити у тржишну утакмицу и понудити услуге и другим правним лицима како у земљи тако и у иностранству.

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Оснивач БОРБЕНИХ СЛОЖЕНИХ СИСТЕМА Југоимпорт-СДПР Ј.П. сагласно својој пословној стратегији, на светском тржишту наоружања и војне опреме наступа као маркетиншки и комерцијални интегратор понуде српске одбрамбене индустрије и у оквиру тог наступа интегрише и понуду сложених борбених система из сопственог програма развоја и производње. Улога Борбених Сложених Система у тој стратегији је да коришћењем својих производних капацитета и људских ресурса испрати захтеве тржишта и допринесе успешној реализацији свих послова које Југоимпорт СДПР уговори, а који се односе на сложене борбене системе.

Мисија

Пословна политика БОРБЕНИХ СЛОЖЕНИХ СИСТЕМА је оријентисана на три мисије:

1. Мисија вођења развоја и организовања производње сложених борбених система

2. Мисија вођења развоја и организовања производње ловачке и спортске сачмарске муниције и

3. Мисија пружања услуга трећим лицима коришћењем најсавременије опреме за обраду метала.

Визија

Ослањањем на сопствену производњу сложених борбених система и ловачке и спортске сачмарске муниције и коришћењем најсавременијих машина за обраду метала (обрадни центар, ЦНЦ машине, ласер за сечење метала и пресе за савијање специјалних лимова оствариће се визија потпуне заокружености процеса производње сложених борбених система, а тиме смањити у доброј мери зависност од увоза и ангажовања коопераната чији квалитет и рокови испоруке нису могли да задовоље постављене захтеве.

Назад на актуелности