Активности 02.09.2014.

Инжењеринг

Трансфер одбрамбених технологија и изградња објеката одбрамбене инфраструктуре представљају једну од комерцијално најсложенијих делатности Југоимпорт-СДПР Ј.П..

Први такав пројекат започет је 1964. године и односио се на трансфер технологије за производњу детонирајућег штапина у Индији, а убрзо је проширен на производњу рударских капсли и детонатора, после којих је уследио и  уговор за изградњу фабрике барута у Бандари. Период 70-тих и 80-тих година је време снажне експанзије пројекта трансфера технологија. Послови инвестиција и војног инжењеринга су у 1975. години у укупној вредности извоза Југоимпорт-СДПР Ј.П. износили 27%, а 1979. године чак 57,7%. У нуђењу и у реализацији тих пројеката Југоимпорт-СДПР Ј.П. је обједињавао наступ целокупне индустрије тадашње Југославије. Пројекти су обухватали изградњу фабрика и трансфер технологија за производњу стрељачког оружја – полуаутоматске и аутоматске пушке, артиљеријског оруђа  и нишанских справа, стрељачке  муниције, барута, експлозива и др.

Комплекс за производњу барута и експлозива за који је уговор био потписан 1974. године, а објекат завршен 1983. године је највеће индустријско постројење које је привреда СФРЈ изградила у иностранству. Вредност овог пројекта тада је била око милијарду тадашњих долара. Пројекти су били реализовани по принципу кључ у руке.

Од значајнијих активности издвајамо испоруку техничке и технолошке документације за  пројекат хемијског и механичког комплекса, за купца из Африке као и побољшање производње једнобазних и двобазних барута реализовано на основу наше документације и опреме и трансфер технологије за муницију 30мм за топове,  за купца из Азије.

Последњих неколико година Југоимпорт-СДПР Ј.П. поново интензивно наступа и реализује  пројекте који се односе првенствено на трансфере технологија фабрика експлозивних материја и фабрика  муниције великих, средњих и малих калибара.

Обука кадрова, односно трансфер знања за непосредне послове, вођења процеса или управљања неким средством, је фаза која се не може заобићи,  не само у трансферу технологија већ и код испоруке средстава. Тако је уз испоруку минобацача успешно извршен курс за инструктора за извођење обуке на овим оруђима. Такође, уз испоруку школског авиона Ласта  95, извршена је и обука техничара за први степен одржавања, а недавно је успешно завршена и обука пилота.

Пројектовање, изградња и опремање објеката одбрамбене инфраструктуре – подземних командних места, ваздухопловних, поморских и база за копнену војску  са пратећом инфракструктуром, војних полигона, ремонтних капацитета, војних болница и др, заузимали су изузетно значајно место у укупној реализацији извозних послова.

Референце у овој области врло су богате. Између осталог, пројектовано је 15 милиона квадратних метара аеродромских површина, а изграђено 200 хектара. Такође,  изграђено је 200 000  квадратних метара подземних објеката високог нивоа заштите, милион и по квадратних метара хангара, 50 командних   центара, 400 склоништа и утврђених објекта. Пројектоване су четири, а изграђена једна комплетна поморска база, као и три подземна објекта за подморнице. Пројектовано је 7, а изграђене су три војне болнице.

Може се уочити да сегмент трансфера знања све више добија на значају. Претходних година учествовали  смо успешно у организацији школовања пос-дипломаца из партнерских земаља.

Изградња војномедицинских установа

 Последњих година Југоимпорт-СДПР Ј.П. је обновио своје место у области трансфера технологија и изградњи војномедицинских објеката. Један од најзначајнијих пројеката је и идејно концептуално решење опште војне болнице које је израђено у сарадњи са пројектним тимом Управе за војно здравство Министарства одбране Републике Србије.

У пројектовању, изградњи и опремању ове модерне болнице коришћена су вишедеценијска искуства Војномедицинске академије у Београду,  као и савремена достигнућа европске и светске праксе у овој области.

Сам објекат са својим садржајима пројектован је на модуларном принципу који омогућава у будућности усвајање нових технологија, опреме и процедура. Предложено решење даје могућност оптималног школовања кадра како би стручњаци инвеститора у најкраћем могућем року преузели управљање болницом и остваривање свих постављених циљева.

Концепт опште војне болнице подразумева обављање свих врста медицинских услуга на једном месту, и то од прегледа, преко дијагностике, до лечења, уз што рационалније коришћење људских и материјалних  ресурса.

У оквиру болнице, као независна целина постоји и школско-едукативни центар, за перманентно школовање медицинског и немедицинског особља. 

Пројекат предвиђа и школовање медицинског и немедицинског особља на Војномедицинској академији у Београду.

Назад на актуелности