Догађаји 26.08.2014.

65. годишњица успешног пословања Југоимпорт – СДПР Ј.П.

Дана 27. Јуна ове године Јавно Предузеће Југоимпорт-СДПР обележава 65-годишњицу свог успешног пословања. Годишњицу обележавамо радно, тихо и скромно, сведено и у духу програма опште рационализације и смањења трошкова пословања, али и иначе познате праксе и традиције наше Куће.  Југоимпорт-СДПР јесте у току својих 65 година пословања прошао кроз разне фазе у развоју државе, тј. држава - оснивача, понекад и лутајући кроз пословно окружење, тражећи оптималан модел пословања у складу са околностима и условима који су владали у унутрашњем пословном окружењу, као и наравно међународном окружењу, тј. ситуацији на тржишту средстава одбране. Све то време, Југоимпорт-СДПР  никада није истицао у широј јавности своју мисију, обим пословања, нити је изграђивао слику о себи као предузећу од неког посебног значаја за државу,  чије се пословање обавија велом изразите тајности.    

Доласком новог руководства, почев од јесени 2012, уведена је нова организациона структура предузећа, ради рационалнијег и ефикаснијег пословања, а уз задржавање основне пословне оријентације ка већ афирмисаним пословним мисијама, уз пуну пословну подршку власника - владе Републике Србије и у складу са тиме, пуну сарадњу са институцијама и установама Министарства Одбране и интеграцију  предузећа одбрамбене индустрије Републике Србије и Система установа Система одбране у целини на светском тржишту. У организацији и реализацији системски интегрисаног наступа на светском тржишту наоружања и војне опреме, такође се може истаћи сарадња нашег предузећа и са другим  релевантним државним инстанцама, пре свега министарства спољних послова.

Доласком новог руководства настављене су и интензивиране активности у улагања у реализацију такозване Друге пословне мисије -  сопственом развоју и производњи сложених борбених система, али и улагања у производњу полупроизвода и компонената виталних за могућност заокружења циклуса производње различитих врста муниције као изузетно значајног стратешког производа српске одбрамбене индустрије. У складу са наведеним, у периоду од краја 2012. године до данас, са поносом истичемо,  значајно је унапређен обим и асортиман производње фабрике Сложених борбених система у Великој Плани и Ковачког центра Ваљево, са изразитом тенденцијом у континуитету развоја ових предузећа значајним улагањима у наведеном правцу.

Југоимпорт-СДПР је такође у периоду од почетка 2013. године интензивирао своје присуство на међународним одбрамбеним изложбама као најтранспарентнијем моделу присуства на светском тржишту. Интензивирање је остварено повећањем броја изложби, чиме се покрива сразмерно већи број земаља и региона, тако и по обиму и садржају појединачних наступа. Уз то су применом нове организационе структуре уведени ефикасније истраживање тржишта, као и праћење трендова опремања и потреба купаца, чиме се додатно доприноси ефикасности реализације обе основне пословне мисије. Установљена је и нова, савремена wеб презентација.

Колектив Југоимпорт-СДПР Ј.П. је такође у наведеном периоду ојачан пријемом значајног броја младих стручњака, са којима заједнички,  успешно наставља  пут започет давне 1949. године.

Назад на актуелности