Yugoimport - SDPR  
_TOGGLE Search_TOGGLE Fields of activity


_TOGGLE Contact

_TOGGLE Y Report
Y Report
8.5 MB

_TOGGLE SGS Sertifikat
SGS

Yugoimport - SDPR O nama
Postavio adminaca u Monday, 27 October 2008 (10:36:56) CET (962 puta pročitano)

Jugoimport – SDPR J.P. je državno preduzeće sa uspešnom višedecenijskom tradicijom u prometu naoružanja, vojne opreme i transfera tehnologije. Istorija kompanije počinje 18. juna 1949. godine kada je Rešenjem predsednika Vlade FNRJ i Ministra narodne odbrane maršala Josipa Broza Tita, osnovano preduzeće za međunarodnu trgovinu “Jugoimport” sa primarnim ciljem da uvozi delove i repromaterijal za potrebe domaće vojne industrije. Protekom vremena, proizvodni kapaciteti jugoslovenske vojne industrije prerasli su domaće potrebe, pa je izlazak na svetsko tržište bila ekonomska neminovnost. Od 1953. godine “Jugoimport” počinje da se bavi i izvozom. Državnom odlukom, 1974. godine poslovi uvoza i izvoza naoružanja i vojne opreme centralizovani su u okviru novoformirane Savezne direkcije za promet i rezerve proizvoda sa posebnom namenom (SDPR), u čiji je sastav ušlo i preduzeće “Jugoimport”. Nakon nekoliko reorganizacija, odlukom Vlade Republike Srbije od 8. juna 2006. Jugoimport – SDPR J.P. posluje kao javno preduzeće u državnom vlasništvu. Tokom svoje duge poslovne istorije, preduzeće kroz spoljnotrgovniski promet naoružanja, opreme i vojnog inženjeringa ostvarilo prihod od oko 22 milijarde dolara. Organi Jugoimport – SDPR J.P. su: Upravni odbor (UO) i direktor. Direktora preduzeća imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.

Organizaciona šema

Sema


Printer Friendly PageScore: 0

Yugoimport - SDPR Propisi koji regulisu poslovanje Javnog preduzeca Jugoimport –SDPR
Postavio Saleks u Thursday, 06 March 2014 (09:21:57) CET (124 puta pročitano)

Zakon o Javnom preduzeću "JUGOIMPORT-SDPR"

Statut Javnog preduzeća "JUGOIMPORT-SDPR"comments? | Printer Friendly PageScore: 0

Yugoimport - SDPR Javne nabavke
Postavio adminaca u Wednesday, 22 May 2013 (18:41:12) CEST (769 puta pročitano)

3 Odgovor na zahtev za razjasnjenje usluge OPU 1 1 17 1

2 Odgovor na zahtev za razjasnjenje usluge OPU 1 1 17 1

4 Pojasnjenje KD OPD 1 1 17 ERP

Produzenje roka za podn ponuda 1 1 17

3 Pojasnjenje KD OPD 1 1 17 ERP

1 Odgovor na zahtev za razjasnjenje usluge OPU 1 1 17 1

2 Pojasnjenje KD OPD 1 1 17 ERP

5 Odgovor na zahtev za razjasnjenje zastitna odeca OPD 1 1 9

2 Izmena konkursne dokumentacije toneri OPD 1 1 1

4 Odgovor na zahtev za razjasnjenje zastitna odeca OPD 1 1 9

3 Odgovor na zahtev za razjasnjenje zastitna odeca OPD 1 1 9

2 Odgovor na zahtev za razjasnjenje zastitna odeca OPD 1 1 9

Konkursna dok revizija MVU 1 2 15

Poziv za podnosenje ponuda revizija 1 2 15

KONKURSNA DOK IMPLEMENT SOFTVERA 1 1 17 1

2 Odgovor na zahtev za razjasnjenje i izmene toneri OPD 1 1 1

Javni poziv IMPLEMENT SOFTVERA OPU 1 1 17 1

Odgovori i izmena konk dok OPD 1 1 17

1 Pojasnjenje konk dok gume MVD 1 1 30

1 Izmena konk dok gume MVD 1 1 30

2 Odgovor na zahtev za razjasnjenje toneri OPD 1 1 1

Odgovor na zahtev za razjasnjenje zastitna odeca OPD 1 1 9

1 Izmena konkursne dokumentacije toneri OPD 1 1 1

Izmena konkursne dok gorivo OPD 1 1 3

Konkursna dokumentacija auto gume MVD 1 1 30

Poziv za podnosenje ponuda auto gume MVD 1 1 30

Konkursna dokumentacija 1 1 9 OPD

Poziv OPD 1 1 9 zastitna odeca

Кonkursna dok ERP

Javni poziv OPD 1 1 17 ERP SISTEM

Poziv za podnosenje ponuda toneri OPD 1 1 1

Konkursna dok toneri OPD 1 1 1

Odgovor na zahtev za razjasnjenje 2

Odgovor na zahtev za razjasnjenje kd 1

Odgovor na zahtev za razjasnjenje kd 2

Konk dok OPD 1 1 25 SIT INV REST

POZIV ZA PONUDU SITAN INVENTAR RESTORAN

Konkursna dokumentacija 1 1 22 mat za odrz zgrade

Poziv za podnosenje ponuda 1 1 22 mat za odrz

1 Izmena konkursne dokumentacije odrzavanje klima uredjaja

1 Odgovor na zahtev za razjasnjenje odrzavanje klima uredjaja

Poziv za podnosenje ponuda MVU 1 2 8 odr klima uredjaja

Konkursna dokumentacija odrzavanje klima uredjaja 1 2 8

Poziv za podnosenje ponuda odzavanje MFP uredjaja

Konkursna dokumentacija MFP 1.2.20

1 Odgovor na zahtev za razjasnjenje klima uređaj

Poziv za podnosenje ponuda MVD 1 1 20 klima uredjaj

Konkursna dokumentacija KLIMA UREĐAJ 1 1 20

3 Izmena konkursne dokumentacije OPU 1 2 16

2 Izmena konkursne dokumentacije OPU 1 2 16

Konkursna dokumentacija MVU 1 2 7

Poziv za podnosenje ponuda kontrola PP sistema MVU 1 2 7

Poziv za podnosenje ponuda 1 1 23 sanitarni materijal

Konkursna dokumentacija 1 1 23 sanitarni materijal

1 Izmena konkursne dokumentacije OPU 1 2 16

POZIV ZA PONUDE 1 2 16 SISTEMATSKI PREGLED

Konkursna dok sistematski pregled OPU 1 2 16

2 Odgovor na zahtev za razjasnjenje sredstva za higijenu

1 Odgovor na zahtev za razjasnjenje sredstva za higijenu

Odgovor na pitanje - minibus 1

MVD 1 1 26 KONKURSNA DOKUMENTACIJA SREDSTVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA MINIBUSČitaj dalje... (16.52 KB) | comments? | Printer Friendly PageScore: 5

Yugoimport - SDPR Informator
Postavio adminaca u Wednesday, 31 December 2008 (08:26:14) CET (6116 puta pročitano)

Osnovni podaci o Informatoru
Informator o radu organa Javnog preduzeća “Jugoimport-SDPR JP” (Informator) sačinjen je na osnovu člana 40. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS” broj 120/04).

Informator o radu organa „Jugoimport-SDPR J.P.” objavljen je na kompanijskom sajtu na adresi www.yugoimport.com
Za tačnost podataka u Informatoru odgovara lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup inforamcija od javnog značaja – Zorica Đurković, savetnik generalnog direktora.

Telefon: 0112224302, e-mail info@yugoimport.com, 11050 Beograd, Bulevar umetnosti 2

Informator je ažuriran na dan 01.10.2013. godine.


Čitaj dalje... (4.61 KB) | Printer Friendly PageScore: 3.27

Yugoimport - SDPR Finansijski izveštaji
Postavio adminaca u Monday, 27 October 2008 (12:32:45) CET (1298 puta pročitano)

Finansijski izvestaj za 2013. godinu

Izveštaj revizora 2013_JP Jugoimport-SDPR, Beograd

Napomene uz konsolidovane finansijske izvestaje za 2012. godinu

Konsolidovani finansijski izvestaji za 2012. godinu sa misljenjem revizora

Napomene uz finansijske izvestaje za 2012. godinu

Finansijski izvestaji za 2012. godinu sa misljenjem revizora

konsolidovani finansijski izvestaj za 2008. godinu sa misljenjem revizora

finansijski-izveštaji-za-2008-godinu-sa-mišljenjem-revizora-Jugoimport-SDPR-J-P

konsolidovani finansijski izvestaj 2007. godina

Finansijski izvestaj za 2007. godinu sa misljenjem revizora

konsolidovani finansijski izvestaj 2006. godina(11 Mb)

finansijski izveštaji 2006. godine (2 Mb)Printer Friendly PageScore: 0

_TOGGLE Odaberite jezik
English Srpski

_TOGGLE Calendar

_TOGGLE Banners

back | home
11150 Beograd, Bulevar umetnosti 2 Tel: (+381 11) 222 4444, Fax: (+381 11) 222 4599; e-mail: fdsp@eunet.rs; office@yugoimport.com

Interactive software released under
GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy